Conferenties

Vrij Zijn Weekend

Met Wilkin van de Kamp, Martin Koornstra, Willem J. Ouweneel en Jan Pool

Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015 – Zelhem

Wij leven in de ‘tussentijd’. Dat is de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. In deze ‘tussentijd’ heeft Jezus ons opgedragen om het evangelie tot aan de uiteinden van de wereld te verkondigen. Jezus beloofde in de ‘tussentijd’ bij ons te zijn (Matteüs 28:20). Hij leidt ons naar een nieuwe wereld die komen gaat. In de ‘tussentijd’ houden we ons vast aan deze en andere beloften uit het Woord van God. In de ‘tussentijd’ zullen we ‘de krachten van de toekomende eeuw smaken’ (Hebreeën 6:5, NBG). Bovennatuurlijke genezing, bevrijding, tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen in Jezus’ naam. Het is een heerlijke voorsmaak voor wat ons te wachten staat als Jezus terugkomt. Het betekent echter niet dat het leven van Gods kinderen in de ‘tussentijd’ zonder gevaar, ziekte of lijden is. Daarnaast is de ‘tussentijd’ ook een periode waarin je nadenkt over waar je staat, waar je mee bezig bent, wat werkelijk belangrijk is. Kortom: het wordt weer een weekend waar nog lang over nagepraat zal worden. We verwachten dat God in ons midden zal zijn om ons te bemoedigen, te versterken en te genezen.

Kom met je vrienden naar het Vrij Zijn Weekend op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015. Een weekend vol bijbels onderwijs, aanbidding, humor, bemoediging en ontmoeting.

Genezingsdienst
Op zaterdagavond houden we opnieuw een genezingsdienst met Martin Koornstra. De afgelopen weekenden mochten we zien hoe God veel mensen genezen en bevrijd heeft.

Locatie: Vakantiepark en Conferentiecentrum De Betteld. Aaltenseweg 11, 7021 HR Zelhem.
Kosten: Het Vrij Zijn Weekend is gratis (inclusief koffie/thee en lunches).

Er kunnen 1500 mensen deelnemen aan deze conferentie.

09:00 Opening zaal
10:00 – 12:30 Samenkomst 1
Spreker: Wilkin van de Kamp
Onderwerp: ‘Leven in de tussentijd’ (Matt. 25:14-30)
12:30 – 13:30 Lunchpauze
13:30 – 15:00 Samenkomst 2
Spreker: Willem J. Ouweneel
Onderwerp: ‘De bruidegom tegemoet!’ (Matt.25:1-13)
15:00 – 15:30 Koffie/theepauze
15:30 – 17:00 Samenkomst 3
Spreker: Martin Koornstra
Onderwerp: ‘De kracht van de komende wereld ervaren’ (Hebr. 6:5)
17:00 – 19:00 Dinergelegenheid (eetgelegenheden in de omgeving of op De Betteld)
19:00 – 21:30 Samenkomst 4
Spreker: Jan Pool
Onderwerp: ‘Leven in het hier en nu’

9:00 Opening zaal
10:00 – 12:30 Samenkomst 5
Spreker: Willem J. Ouweneel
Onderwerp: ‘Van ‘toen’ naar ‘straks’
12:30 – 13:30 Lunchpauze
13:30 – 15:00 Samenkomst 6
Spreker: Wilkin van de Kamp
Onderwerp: : ‘Meer van uw kracht!’
15:00 – 15:30 Koffie/theepauze
15:30 – 17:00 Samenkomst 7
Spreker: Jan Pool
Onderwerp: ‘Tussen verwachting en vervulling’
17:00 – 19:00 Dinergelegenheid (eetgelegenheden in de omgeving of op De Betteld)
19:00 – 21:30 Samenkomst 8
Genezingsdienst met Martin Koornstra

Aanmelden